Het Biesbosch MuseumEiland is gesloten t/m 9 februari 2021.

 

Je kan op de website wel al reserveren voor na deze datum.
Tijdens de gehele winterperiode zijn wij op maandag gesloten.
Het dragen van een mondkapje is verplicht!

Rondvaarten (reserveren verplicht)
Vanwege het corona-virus hebben wij enkele huisregels ingevoerd voor jouw en onze veiligheid: We benutten slechts 1/3 van de capaciteit van de boten om de 1,5 meter afstand te kunnen garanderen.
We varen, als de weersomstandigheden het toelaten, met open ramen.
Toiletgebruik aan boord is niet mogelijk.
Onze boten zijn momenteel niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers, omdat er bij het inschepen geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
Wij vragen begrip hiervoor.

Kom je met de pont bij de Kop van ’t Land let er dan op dat een mondkapje daar verplicht is.
Bij de kassa van het museum kan een mondkapje worden gekocht (€ 1,50 per stuk).

Reserveer jouw rondvaart
Kaart Sluyter

MissieEiland

Organisatie

Missie

“Over-leven” in de Biesbosch. Inzicht geven in het ontstaan en de (cultuur)geschiedenis van het gebied.
Het verleden en heden van het gebied en zijn bewoners zijn zo boeiend, belangwekkend en indrukwekkend dat zij ook in de toekomst onze aandacht en respect verdienen. Die toekomst zelf krijgt haar meest optimale vorm als wordt voortgebouwd op de ervaringslessen uit het verleden. Het Biesbosch MuseumEiland beoogt dit alles in samenhang bijeen te brengen. Door de bezoeker een ontspannen moment in het heden te bieden, verdiepen zich het begrip en het respect voor het verleden. Door educatie ontstaat de inspiratie om de toekomst verantwoord vorm te geven. Respect, Ontspanning, Educatie en Inspiratie (ROEI) zijn de kernbegrippen van waaruit het Biesbosch MuseumEiland haar functie wil vervullen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

MVO is een belangrijk thema voor het Biesbosch MuseumEiland. Een van onze doelen is het behalen en behouden van het Green Key certificaat. We hebben de volgende maatregelen genomen:

- Brandblussers met een milieukeurmerk
- Gebruikmaken van duurzame schoonmaakmiddelen
- Waterbesparingen van kranen
- Inkoop van zoveel mogelijk biologische en fairtrade food- & beverage producten
- Hanteren van een duurzaam inkoopbeleid
- Minimaliseren van papierverbruik
- Beperking energieverbruik door gebruik maken van uitsluitend LED-lampen en verlichtingssensoren
- Een 'green team' dat zorgt voor naleving van de afspraken rondom MVO en het proces bewaakt

Klik hier voor onze MVO-verklaring.
Wij zijn vanaf 2017 in het bezit van het Green Key keurmerk, niveau goud. Bezoek voor meer informatie de Green key website.

Geregistreerd museum

Het Biesbosch MuseumEiland is een geregistreerd museum. Dat betekent dat we aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Meer informatie vind je op de website van Museumregister Nederland

Natuurpoorten

Het Biesbosch MuseumEiland is een Brabantse Natuurpoort. Dit zijn startpunten voor fiets- of wandeltochten door de Brabantse natuur.

Stichting & Bestuur

De particuliere Stichting Biesbosch Museum is in 1974 opgericht. Het doel: 'de bevordering van de oprichting, instandhouding en uitbreiding van een museum voor de Biesbosch en het bevorderen van al hetgeen daarvoor dienstig is, daarmee samenhangt of daaraan verwant is.'

Het eerste Biesbosch Museum werd in 1984 geopend. Sinds 1994 is het museum gevestigd aan de Hilweg. In 2015 is het museum ingrijpend verbouwd en ligt het op een nieuwgevormd eiland, midden in de Biesbosch.

Momenteel zijn er drie stichtingen actief:
- de Stichting Beheer Biesbosch MuseumEiland Onroerend Goed
- de Stichting Horeca Biesbosch Museum
- de Stichting Biesbosch MuseumEiland

Het bestuur van de stichtingen bestaat uit:
de heer Y.C.M.G. de Boer - voorzitter
de heer drs. R. van Diem - penningmeester
de heer H.J.A. Verhagen- secretaris
de heer ing. G.L. van Hiele- algemeen bestuurslid
mevrouw drs. H. Blom-Postma - algemeen bestuurslid

De Stichting heeft 5,3 FTE in dienst. Daarnaast zijn zo'n 40 vrijwilligers actief.