SteurEiland

Varen met de oervis

Publieksdag herintreding steur i.s.m. Stichting Ark. Iedereen is welkom om te komen kijken naar de plek waar de steuren te water zijn gegaan en er over te leren.

Programma zaterdag 3 juni:

13.15- 13.45 uur Lezing in filmzaal
14.00- 15.15 uur Rondvaart
Vanaf 15.30 uur Museumbezoek

Over deze expositie:

Startdatum: 03 juni 2023
Einddatum: 03 juni 2023
Soort expositie: Evenement

De Europese steur is een kritisch bedreigde diersoort. Het was de grootste vis die in onze rivieren voorkwam. De grootste werden meer dan vier meter en wogen honderden kilo’s… Negentig miljoen jaar overleefde de soort alle veranderingen op aarde: zijn sterke pantser en makkelijke eetgewoonten waren voldoende om te kunnen overleven sinds de dagen van de dino's. Tegen overbevissing, watervervuiling, het rechttrekken van rivieren en het afsluiten van de delta was de soort echter niet opgewassen. In 1953 werd de eens volop voorkomende reuzenvis uitgestorven verklaard in de Rijn.

Nu, zeventig jaar later, staat de rivier er weer beter voor. Ook de verbinding naar zee is wat vaker open. Dit biedt de kans om de steur voor definitief uitsterven te behoeden en terug te brengen in de Nederlandse rivieren. Dat kan omdat er in Frankrijk nog wat Europese steuren overleven. Begin juni zetten het Wereld Natuur Fonds, Sportvisserij Nederland en ARK Rewilding Nederland jonge, gezenderde steuren uit in de Biesbosch. Het zijn verkenners voor een grotere herintroductie. 3 juni kun je mee op de fluisterboot om het nieuwe leefgebied van deze trekvissen te bekijken. Misschien vangen we onderweg een signaal op van een van de losgelaten steuren?