Biesbosch MuseumEiland

BestuurEiland

Bestuursleden

Bestuursleden

Het Biesbosch MuseumEiland zoekt 2 bestuursleden

Het Biesbosch MuseumEiland (BME) heeft als belangrijkste doel de instandhouding en uitbreiding van een museum voor de Biesbosch om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met (de wordingsgeschiedenis van) dit unieke gebied.

Het bestuur bestaat op dit moment uit 4 leden en is gezien de veelheid aan taken op zoek naar uitbreiding. Een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen als ook individuele diversiteit wordt door het bestuur als een kracht gezien. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur derhalve ook uit naar kandidaten die de diversiteit van het bestuur op enigerlei wijze versterken.
Honorering voor deze functie vindt plaats op basis van de formele vrijwilligersvergoeding.
Het bestuur vergadert maandelijks op de locatie van het museum, in Werkendam.

Van de leden van het bestuur wordt verwacht dat zij:

 • in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van het BME te beoordelen, op basis van daartoe door de directeur aangereikte informatie en werkbezoeken aan het museum
 • beschikken over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van hun taak
 • de directeur kritisch bevragen op zijn opvattingen en handelen, de neerslag daarvan in voorgenomen beleid en constructief meedenken over de uitvoering daarvan
 • in staat zijn om onafhankelijk eigen opvattingen en oordelen in te brengen en in open communicatie tot gezamenlijke oordeelsvorming van het bestuur te komen
 • integer zijn en onafhankelijk in oordeelsvorming
 • beschikken over een verbindende persoonlijkheid
 • transparant in hun handelen en communicatief zijn

  Kennis en inzicht

  De leden van het bestuur beschikken gezamenlijk over:

 • financiële expertise ten behoeve van het begrijpen, interpreteren en beoordelen van de begrotingen
  de jaarrekening in relatie tot het te voeren c.q. gevoerde beleid

 • belangstelling voor en de bereidheid zich te verdiepen in museale ontwikkelingen
 • ervaring in adviserende, leidinggevende en/of toezichthoudende functies in het openbaar bestuur of maatschappelijke organisaties
 • kennis en ervaring op het gebied van personeel en organisatie en risicobeheer
 • kennis van de horeca en inzicht in het functioneren van een horecavoorziening als onderdeel van een groter geheel
 • kennis van technisch beheer en een Meerjaren OnderhoudsPlanning
 • kennis op het gebied van marketing en publiciteit
 • kennis op het gebied van sponsorwerving


  Condities


  Elk lid van het bestuur beschikt in elk geval over:

 • voldoende tijd (ca 2 à 3 dagen per maand) om aan het besturen van de stichting te besteden. Dat houdt concreet in: deelnemen aan de maandelijkse bestuursvergadering , lezen van stukken en deelnemen aan ad hoc werkgroepjes
 • de kwaliteit zich te presenteren en te bewegen in voor BME relevante netwerken van personen en instellingen


  Specifieke profielkenmerken

  Naast de hierboven besproken competenties zoeken wij voor deze vacature iemand met ruime kennis op de dik gedrukte aandachtsgebieden, dus belangstelling voor museale ontwikkelingen, kennis van marketing en/of kennis van sponsorwerving. Aandachtsgebieden kunnen uiteraard gecombineerd worden.

  U kunt reageren door een motivatie en CV te sturen aan de voorzitter van het bestuur, de heer Y.C.M.G. de Boer, op uiterlijk 27 februari 2021. De gesprekken zijn gepland in de tweede helft van maart.

  Voor meer informatie verwijzen wij naar de website biesboschmuseumeiland.nl/bestuur/

  Voor vragen over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter:

  E-mail: yves.de.boer@gmail.com  tel: 06-53483111