Naamloos 1
   
 

1
HTML5, CSS3 and jQuery Navigation menu
1
Naamloos 1
   
 
      sponsors
      hoofdsponsor
      zeearend sponsor
      steur sponsor
      bever sponsor
      ree sponsor
      ijsvogel sponsor
      bank sponsor
      anbi gift bedrijven
 

Belastingvoordelen bedrijven periodieke gift aan ANBI

Geefwet
Bedrijven hebben fiscaal voordeel van het schenken aan culturele instellingen die door de Belastingdienst zijn aangemerkt als culturele ANBI. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Twee soorten belasting spelen een rol: de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting.

Zakelijke betaling
Over het algemeen zal een bedrijf een zakelijk belang hebben bij een betaling. Dat is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van een concrete tegenprestatie, zoals bij sponsoring. Per geval zal aan de hand van de feiten en omstandigheden moeten worden beoordeeld of het om zakelijke kosten of een gift gaat. Dit laatste is van belang omdat zakelijke betalingen als normale kostenpost volledig aftrekbaar zijn voor de vennootschapsbelasting, zonder drempel of maximum. De betaling heeft dan het karakter van een bedrijfslast.

VOORBEELD: Een bedrijf betaalt een bedrag van € 5.000,00 (excl. BTW) aan een ANBI. In ruil daarvoor wordt de naam van het bedrijf vermeld in een aantal publicaties van de instelling. De betaling is aftrekbaar van de grondslag voor de vennootschapsbelasting (maximaal 25%). De netto kosten bedragen dan € 3.750,00 De culturele instelling moet omzetbelasting (BTW) in rekening brengen over € 5.000,00 en factureert 21% extra. In dit geval is dat € 1.050,00. Voor een bedrijf is BTW in veel gevallen aftrekbaar.

Gift
als een bedrijf een niet-zakelijke betaling aan een ANBI verricht, kan het bedrijf mogelijk een beroep doen op de giftenaftrek. BV's, NV's, verenigingen en stichtingen kunnen giften aan ANBI's aftrekken voor de vennootschapsbelasting. Met ingang van 1 januari 2012 geldt voor giften, ook in natura, een aftrekpercentage van 50% van de fiscale winst, met een maximum van € 100.000,00.

Voorbeeld A
Gift aan culturele ANBI   € 2.000,00
Verhoging 50%                € 1.000,00 +
Aftrekbaar bedrag          € 3.000,00

Voorbeeld B
Gift aan culturele ANBI               € 7.000,00
Verhoging 50%, maar maximaal   € 2.500,00 +
Aftrekbaar bedrag                      € 9.500,00


Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Bron: Brochure 'Cultuur, daar geef je om'. Tekst: het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in afstemming met het ministerie van Financiïn en de Belastingdienst.

Ook sponsor worden?

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met het museum via telefoonnummer: 0183-50 40 09.

1

@ 2016 Biesbosch MuseumEiland Werkendam

 
Naamloos 2
  over het museum


te zien en te doen


museum

biesbosch beleving

museumEiland

buitenmuseum

collectie

rondvaarten

fietsverhuur

wandelroutes

huwelijk

groepsarrangementen

vergaderen

bezoekersinfo


adres

openingstijden

prijzen

wisselexposities

spelregels

kinderfeest

eten en drinken


speel en leer


schoolprogramma

biesbosch beleving

plantenquiz

geheugenspel

steun ons


sponsors

vrienden

anbistatus

nieuws