Naamloos 1
   
 

1
HTML5, CSS3 and jQuery Navigation menu
1
Naamloos 1
 
      museumEiland
 

Het MuseumEiland

Op 18 juli 2016 is het Biesbosch MuseumEiland geopend voor het publiek. Het eiland is vergraven tot een ondiepe kreek omringd door een 'dijk' waar de mogelijkheid bestaat voor kinderen om te spelen en dammen te bouwen in de 'Biesbosch Beleving'. De kreek is zo gemodelleerd dat variaties in de waterstand tot merkbare verschillen in het park leiden. Mede hierdoor komt er een grote diversiteit aan waterminnende plantensoorten en fauna in het park.

Er is een rondwandeling via een verhard pad van ongeveer 500 meter. Het pad loopt over de ringdijk waardoor telkens andere zichtrelaties ontstaan met de prachtige omgeving en de meanderende kreek. Het pad ligt op +2 meter NAP. Het zal hoogstens enkele dagen per jaar onder water lopen en is dan niet toegankelijk. De rest van het jaar biedt het pad zicht op het eiland dat onder invloed van de wisselende waterstanden telkens van gedaante verandert. Langs het pad staan bankjes.

Een belangrijk onderdeel van het museumeiland is de 'Biesbosch Beleving'. Dit schaalmodel van de Biesbosch met polders, dijken en stromen, maakt de waterhuishoudkundige werking en het belang van dit gebied inzichtelijk. Met een cyclus van 45 minuten, verandert de waterstand van 'extreem laag' tot 'extreem hoog' en weer terug naar 'extreem laag'.
De 'Biesbosch Beleving' is een educatiemiddel waar kinderen spelenderwijs kennis kunnen maken met eb en vloed door schuifjes en sluisjes open of dicht te maken. Neem een handdoek mee want er mag gewoon door het water heen worden gelopen of in worden gespeeld. Vanuit de expositieruimte en het naastliggende terras is er zicht op deze waterbeleving. De bezoeker heeft vanuit het museum een mooi uitzicht op de Biesbosch Beleving, zodat de gevolgen van de verschillende waterstanden goed kunnen worden waargenomen.

Met de realisatie van de Biesbosch Beleving is ook een wens van de grondlegger van het museum, de heer Huib den Tuinder, in vervulling gegaan. Hij ijverde immers in 1984 al voor de mogelijkheid om bezoekers getuige te laten zijn van het unieke karakter van zoetwatergetijdengebied de Biesbosch.

1

@ 2016 Biesbosch MuseumEiland Werkendam

 
Naamloos 2
  over het museum


te zien en te doen


museum

biesbosch beleving

museumEiland

buitenmuseum

collectie

rondvaarten

fietsverhuur

wandelroutes

huwelijk

groepsarrangementen

vergaderen

bezoekersinfo


adres

openingstijden

prijzen

wisselexposities

spelregels

kinderfeest

eten en drinken


speel en leer


schoolprogramma

biesbosch beleving

plantenquiz

geheugenspel

steun ons


sponsors

vrienden

anbistatus

nieuws